Close

Красимира Обрешкова

април 20, 2017

Красимира Обрешкова, преподавател в eзикова школа Lingua Artis, Специалност Испанска филология в Софийски Университет "Кл. Охридски". С дългогодишен преподавателски ...

Read more.

Анелия Александрова

април 1, 2017

Анелия Александрова завършва гимназия с преподаване на чужди езици "Проф. д-р Асен Златаров" в град Хасково. Притежава Немска езикова ...

Read more.

Десислава Томова

септември 18, 2016

Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. със специалността Социална психология.  Опит в общуването с хора.

Read more.

Катерина Бързева

август 2, 2016

Завършила Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1993 г. със специалността Английска филология. С дългогодишна преподавателска и ...

Read more.