Close

Немски език

Немският е официален език в Германия и Австрия и един от трите официални езици в Швейцария. Той принадлежи към германското семейство в индоевропейската езикова група.
В немския език има четири падежа – именителен, родителен, винителен и дателен.
Според мястото си в изречението и падежа съществителните променят определителните (der, die, das) или неопределителните си членове (ein, eine).
Писменият немски е доста унифициран, но в устния немски има много диалекти.
Езикът на Шилер и Гьоте ще обогати не само личната ви обща култура, но ще ви запознае с един необятен свят, който в крайна сметка ще развие ума ни до степен, до която свободно ще можем да се наслаждаваме на световните културни образци.

Езикови нива в немският език

ZERTIFIKAT A1

Владеенето на ниво А1 показва умението за разбиране използване на познати ежедневни изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни нужди. Предоставя възможност за кратко представяне на себе си и други лица, задаване на въпроси относно личността им  и формулиране на кратки отоговори в този контекст. Нивото позволява общуване с елементарни изрази.

ZERTIFIKAT A2

Владеенето на ниво А2 показва разбирането на изречения и изрази в познати за Вас области. Вие можете да комуникирате в ежедневни ситуации, които касаят позната за Вас информация. Разполагате с необходимия набор от думи, за да опишете своят произход, образование и/или мястото, където работите.

ZERTIFIKAT B1

Владеенето на ниво В1 показва, че Вие можете да разбирате същината на въпроса, когато събеседникът Ви използва книжовен език и когато това се отнася до познати за Вас теми. Притежавате умението да се справяте с примерни ситуации, които биха могли да възникнат по време на пътуване, както и можете да се изказвате по познати теми и въпроси. Също така бихте могли да давате обосновки или становища относно планове и възгледи.

ZERTIFIKAT B2

Владеенето на ниво В2 показва способността за разбиране на основни идеи в сложен текст по конкретни и абстрактни теми. Вие можете да се изказвате ясно и подробно по широк кръг от теми, да обяснявате гледната си точка по актуални въпроси и да посочвате предимствата и недостатъците на различни възможности.

ZERTIFIKAT C1

Владеенето на ниво C1 показва, че Вие можете да разбирате широк спектър от дълги и сложни текстове, както и да се изразявате гладко и свободно, без да изпитвате видимо затруднение в подбора на думите. Можете да използвате езика гъвкаво и ефективно в социалния и професионалния живот, да се изказвате структурирано и подробно по сложни теми, като използвате различни средства за свързване на текста.

ZERTIFIKAT C2

Владеенето на ниво C2 показва, че Вие можете без затруднения да разбирате всичко, което четете или слушате. Можете да обобщавате информация от различни писмени и устни източници, като давате обосновка или изказвате становища в свързано изложение. Можете да се изразявате непринудено, свободно и точно и да се справяте успешно в сложни езикови ситуации.

График

За актуална информация, моля, разгледайте графика ни или се обадете на 0889 699 196

WEEKLY COURSES SCHEDULE FOR HIGH SCHOOL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum officia unde quas dolorum inventore voluptatem fugiat neque! Sunt ad harum dolores voluptatem libero, tempore fugit perspiciatis commodi voluptas, nesciunt quibusdam voluptatibus, dolor minima inventore accusantium sed aliquam, sint nihil cumque consectetur. Optio exercitationem tempora deleniti. Laborum et distinctio voluptas, rerum.

Mon & Wed
TUES & THURS
MON, WED OR THURS
FRIDAY
FRIDAY
1 hr 15 mintwice per week
1 hr 30 mintwice per week
2 hr 15 mintwice per week
1 hr 15 mintwice per week
2 hr 15 mintwice per week
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
9:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am
8:30am - 10:45am

Dolores, a magni nostrum deleniti voluptatem libero at, maiores nisi rem perspiciatis ipsa aliquam aspernatur. Totam mollitia perferendis veniam porro eligendi rem et laborum, corporis. Asperiores temporibus delectus aliquam aspernatur obcaecati laborum in officiis maxime ex, doloremque optio cumque

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *