Close

Испански език

Испанският се говори като роден език от 360 милиона души по света. Испанският е официален език на 18 страни в Южна Америка, както и в Испания в Европа и в Екваториална Гвинея в Африка.
Падежната система в испанския е напълно изчезнала, освен при местоименията. Съществителните са в мъжки и женски род, а прилагателните се съгласуват със съществителното.
Когато учим испански, ние навлизаме в една различна култура, близка и също толкова далечна, с която можем не само да опознаем света, но и да развием ума си.

Езикови нива

Можем да разбираме и използваме често употребявани изрази от всекидневието, както и прости изрази за непосредствени нужди. Можем да представяме себе си и другите, да поискаме и да даваме информация за дома, за нещата, които притежаваме и за хората, които познаваме. Можем да участваме в разговор, когато събеседникът ни говори бавно, ясно и е готов да сътрудничи.

 А2 Plataforma

Способни сме да използваме изрази, свързани с важни неща от живота ни – семейството, покупките, интересни места, заетост и т.н. Можем да описваме с прости термини случки от миналото и обкръжението ни, както и въпроси, касаещи непосредствени нужди.

B1 Intermedio

Способност да разбираме важните точки в ясни и стандартни текстове, когато става въпрос за познати теми – работа, свободно време. Способни сме да създаваме кратки текстове по теми, които са ни близки, както и да описваме случки, желания и опит в дадена сфера.

B2 Intermedio alto

Способност да разбираме основните идеи в сложни текстове, които третират както конкретни, така и абстрактни теми, включително специализирани. Можем да контактуваме без усилия с испаноговорящи, да създаваме детайлни текстове по различни теми, както и да защитаваме мнението си по общовалидни теми.

C1 Dominio operativo eficaz

Способни сме да разбираме широко разнообразие от задълбочени текстове, да вникнем в смисъла им, да се изразяваме свободно и без да се затрудняваме при търсенето на подходящи думи и изрази. Гъвкави сме в професионалната и академичната сфера, да създаваме ясни, подробни и добре структурирани текстове.

График

За актуална информация, моля, разгледайте графика ни или се обадете на 0889 699 196

Седмичен график

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.