Close

Езиково обучение в Lingua Artis

Ние подготвяме деца, ученици и възрастни на всички нива, съобразени с Общоевропейската езикова рамка.
Курсовете ни са с гъвкава програма и с различна крайна цел.

Предлагаме общ английски:

  • от Начинаещи  А1 до Напреднали С2,
  • бизнес английски,
  • The First Certificate in English (FCI) –
  •  Cambridge English: Advanced (CAE) в полуинтензивни, интензивни и целогодишни курсове. 

Продължителността на курсовете е от 120 до 150 часа в зависимост от нивото. Часовете се провеждат сутрин, следобед и вечер, както и през почивните дни. 

В „Лингва Артис“ използваме съвременни учебни системи, които помагат на курсистите постепенно и систематично да развият своите умения за свободно ползване на чужд език. В тях са застъпени четирите основни компонента: четене с разбиране, слушане с разбиране, говорни и писмени умения. Специалните упражнения за комуникация, включени във всеки модул, пресъздават реални ситуации и спомагат за успешното прилагане на изучената лексика и граматика.Атмосферата

Спокойната и приятелска атмосфера в малките групи повишава личната мотивация на учащите, което води до по-високи резултати в усвояването на чуждия език.

Преподавателски екип

Екипът ни се състои от високоспециализирани преподаватели с дългогодишен опит в преподаването на чужди езици на всички нива. Именно те се грижат за добрата подготовка на курсистите и реалния им напредък в свободното общуване на изучавания език.

Учебните групи

Учебните ни групи са малки (до 6  човека). Това позволява индивидуален подход и внимание към всеки курсист и максимално оптимизира учебния процес. 

Нашите курсове

Английски език

Английският език е най-популярният избор за чужд език в която и да е страна на света и безапелационно се е доказал като lingua franca на нашето време. Доказано е, че една-трета от населението на света говори английски.
AGE: 10-15 CLASS SIZE: 5-7

Испански език

Испанският се говори като роден език от 360 милиона души по света. Испанският е официален език на 18 страни в Южна Америка, както и в Испания в Европа и в Екваториална Гвинея в Африка.
AGE: 15 CLASS SIZE: 25

Немски език

Немският е официален език в Германия и Австрия и един от трите официални езици в Швейцария. Той принадлежи към германското семейство в индоевропейската езикова група. В немския език има четири падежа.
AGE: 10-15 CLASS SIZE: 5-7